Laboratorium Technologii Betonu     535 033 635    biuro@cfblab.pl

Lista wykonywanych badań

lp.

symbol

RODZAJ BADAŃ

 

a

BADANIA MIESZANKI BETONOWEJ

1

a1

Badanie konsystencji mieszanki betonowej metodą opadu stożka wg PN-EN 12350-2:2011.

2

a2

Badanie konsystencji mieszanki betonowej metodą stolika rozpływowego wg PN-EN 12350-5:2011.

3

a3

badanie gęstości mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-6:2011.

4

a4

Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej metodą ciśnieniową wg PN-EN 12350-7:2011.

5

a5

Badanie zawartości włókien stalowych w mieszance betonowej wg PN-EN 14721:2005+A1:2007.

 

b

BADANIA BETONU

7

b1

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie wg PN-EN 12390-3:2011.

8

b2

Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu wg PN-EN 12390-5:2011.

9

b3

Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu wg PN-EN 12390-6:2011.

10

b4

Badanie nasiąkliwości betonu wg PN-B 06250:1988.

11

b5

Badanie wodoszczelności betonu W8 wg PN-B 06250:1988.

12

b6

Badanie wodoszczelności betonu W10 wg PN-B 06250:1988.

13

b7

Badanie wodoszczelności betonu W12 wg PN-B 06250:1988.

14

b8

Badanie mrozoodporności betonu F150 wg PN-B 06250:1988.

15

b9

Badanie mrozoodporności betonu F200 wg PN-B 06250:1988.

16

b10

Badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem wg PN-EN 12390-8:2011.

17

b11

Badanie odporności betonu na działanie soli odladzających wg CEN/TS 12390-9:2007.

18

b12

Badanie gęstości betonu wg PN-EN 12390-7:2011.

 

c

DIAGNOSTYKA KONSTRUKCJI

19

c1

Bdwierty rdzeniowe (z przycięciem i szlifowaniem).

20

c2

Badanie wytrzymałości na odrywanie metodą pull-off..

21

c3

Pomiar gradientu temperatury w betonie.

22

c4

Badanie sklerometryczne.

 

d

BADANIA KRUSZYW

23

d1

Uziarnienie wg PN-EN 933-1.

24

d2

Zawartość cząstek drobnych, mniejszych od 0,5mm, %masy wg PN-EN 933-1.

25

d3

Zawartość pyłów tj. cząstek mniejszych od 0,063mm, %masy wg PN-EN 933-1.

26

d4

Zawartość cząstek mniejszych od 22,4mm, %masy wg PN-EN 933-1.

27

d5

Wskaźnik płaskości wg PN-EN 933-3.

28

d6

Zawartość ziaren całkowicie przekruszonych, % masy wg PN-EN 933-5.

29

d7

Zawartość ziaren dłuższch od 100mm, %masy wg PN-EN 13450.

30

d8

Ubytek masy MS wg PN-EN 1367-2.

40

d9

Ubytek masy F wg PN-EN 1367-1.

41

d10

Wskaźnik różnoziarnistości wg PN-B 02205.

42

d11

Zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-EN 1744.

43

d12

Odporność na rozdrabnianie LA wg PN-EN 1097-2.

44

d13

Odporność na ścieranie (Mikro Deval) wg PN-EN 1097-1.

 

e

GEOLOGIA / GEOTECHNIKA

45

e1

Badania modułów odkształcenia przy pomocy płyty VSS wg PN-S 02205.

46

e2

Oznaczenie modułów odkształcenia za pomocą płyty dynamicznej.

47

e3

Badania stopnia/wskaźnika zagęszczenia wg PN-EN 1997-2.

48

e4

Odwierty gruntowe do 30 m. (analiza)

 

Partnerzy