Laboratorium Technologii Betonu     535 033 635    biuro@cfblab.pl

ZAKRES BADAŃ

Badanie konsystencji mieszanki betonowej

Pomiar konsystencji pozwala dokonać oceny czy dostarczona mieszanka betonowa ma odpowiednią urabialność Konsystencja mieszanki wbudowywanej w konstrukcję ma ogromne znaczenie dla gotowego wyrobu. Od tego zależy wytrzymałość na naprężenia ściskające, działające praktycznie przez cały czas na obiekt budowlany. Efektem zbyt ciekłej mieszanki jest pogorszenie cech betonu takich jak wytrzymałość na ściskanie, przepuszczalność. Z kolei zbyt gęsta masa betonowa znacznie utrudnia jej prawidłowe ułożenie oraz wskazuje na zbyt małą wartość stosunku wodno-cementowego – skutkuje to zahamowaniem reakcji wiązania.
Metoda opadu stożka pozwala w dość prosty i szybki sposób, na placu budowy, określić czy uzyskano żądaną konsystencję. Istotą wykonania tego badania prawidłowo, jest doświadczenie oraz odpowiednie przygotowanie sprzętu pomiarowego.

Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej

Pomiar napowietrzenia mieszanki wykonuje się głównie w ramach dostawy betonu deklarowanego jako mrozoodporny. To właśnie zawartość powietrza w dostarczonym betonie nadaje właściwości mrozoodpornych konstrukcji betonowej. Zarówno prawidłowe zaprojektowanie mieszanki betonowej (uwzględnienie dodatku domieszek napowietrzających), jak i odpowiednie naważenie składników składają się na uzyskanie pożądanych właściwości gotowego wyrobu. Jednakże tak samo ważne jest, aby nie dopuścić do utraty odpowiedniej wartości napowietrzenia mieszanki podczas transportu na budowę oraz rozładunku. Pomiaru zawartości powietrza dokonuje się metodą ciśnieniomierza, przy użyciu specjalnego aparatu wyposażonego w manometr, wskazujący zawartość powietrza w procentach.

Badanie temperatury mieszanki betonowej

Pomiar temperatury mieszanki betonowej przeprowadza się za pomocą termometru wtykowego (elektronicznego). Wynik odnotowuje się w Protokole pobrania mieszanki betonowej. Badanie przeprowadza się każdorazowo przy pobieraniu próbek do badań. Szczególną uwagę, na ten parametr mieszanki, zwraca się w okresie letnim i zimowym. W przypadku, gdy oznaczona przez Laboranta wartość będzie odbiegała od zapisu wynikającego ze specyfikacji mieszanki, fakt ten zostanie przedstawiony osobie odpowiedzialnej na budowie.

[25] Jamroży Z., Beton i jego technologie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, wydanie trzecie
Neville A. M., Właściwości betonu, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2012
PN-EN 12390-3: 2011 Badania betonu Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań
PN-EN 12350-2: 2011 Badanie mieszanki betonowej Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka
PN-EN 12350-7: 2011 Badania mieszanki betonowej Część 7: Badanie zawartości powietrza Metody ciśnieniowe.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

Partnerzy