Laboratorium Technologii Betonu     535 033 635    biuro@cfblab.pl

GEOLOGIA INŻYNIERSKA I GEOTECHNIKA

Mamy przyjemność poinformować iż w naszym laboratorium otworzyliśmy dział zajmujący się badaniami geologicznymi i geotechnicznymi. Oferujemy Państwu badania na potrzeby budownictwa począwszy od projektowania posadowienia aż po fazę wykonawczą. Wykonujemy również wstępne badania gruntów pod kątem przydatności działek pod zabudowę. 

Nasza oferta:

  • Badania geotechniczne i geologiczno inżynierskie gruntów na potrzeby planowania i projektowania inwestycji,
  • Opracowywanie opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz sporządzanie raportów z badań laboratoryjnych i polowych,
  • Wykonywanie i dokumentowanie odkrywek fundamentów,
  • Nadzór geologiczny nad pracami ziemnymi.
  • Badania geotechniczne na etapie wykonawczym: badania odbiorowe, badania sprawdzające wymiany gruntów i ich zagęszczenia.

 

Partnerzy